Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TIEDOKSI!

Laki kaikille sama ry:n verkkosivuilla on jostain syystä ollut ongelmia kieliasun automaattisen korjausominaisuuden kanssa. Olemme joutuneet käsittelemään lähes koko verkkosivuston uudelleen. Anteeksi kaikille, jotka joutuivat ihmettelemään epäsuomenkielisyyttä sivustolla.

Laki Kaikille Sama - yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja vaatia laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa viranomaisten toimintaa ja päätöksiä sekä puuttuu näihin tarvittaessa lain sallimin keinoin.

Yhdistys järjestää mm. oikeusturvakysymyksiin liittyviä valistustilaisuuksia.

Yhdistys osallistuu toimialaansa koskevaan julkiseen keskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön epäkohtia havaitessaan.
 
Yhdistys on aatteellisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton järjestö.

Laki Kaikille Sama ry - toiminta-ajatus ja taustaa

 

Laki Kaikille Sama - yhdistyksen tarkoituksena on valvoa ja vaatia laillisuuden ja oikeudenmukaisuuden toteutumista suomalaisessa yhteiskunnassa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys seuraa viranomaisten toimintaa ja päätöksiä sekä puuttuu näihin tarvittaessa lain sallimin keinoin.

Yhdistys järjestää mm. oikeusturvakysymyksiin liittyviä valistustilaisuuksia.

 

Yhdistys osallistuu toimialaansa koskevaan julkiseen keskusteluun ja pyrkii vaikuttamaan lainsäädäntöön epäkohtia havaitessaan.

Yhdistyksen toiminta on vapaaehtoistyötä ja resurssiensa puitteissa yhdistys tarjoaa jäsenilleen apua ja neuvoja esim. erilaisten kirjelmien laatimisessa kun nämä ovat joutuneet oikeudenloukkauksen kohteeksi. Lisäksi jäsenille annetaan mahdollisuus keskustella kohtalotovereittensa kanssa, kun he katsovat tulleensa lainvastaisesti, epäoikeudenmukaisesti tai epäasiallisesti kohdelluiksi eri viranomaisten taholta.

 

Yhdistyksen toiminnan painopiste on yleisissä kysymyksissä ja se on täysin riippumaton poliittisista puolueista jasuuntauksista.

Laki Kaikille Sama ry on perustettu Porissa seitsemäs syyskuuta 1995.